การพัฒนาตนเอง / ปลุกพลังแห่งผู้นำ

การปรับ Mindset เมื่อเกิดความคิดแย่ๆ เกิดขึ้นในหัวของคุณ

Mindset คือ วิธีคิด หรือ กรอบความคิด ความเชื่่อของแต่ละคน ที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรม และการตัดสินใจของคนๆ นั้น  โดยหากมีเหตุการณ์อะไรสักเหตุการณ์หนึ่ง เข้ามาสู่สมองของคุณ วิธีคิดจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่แสดงออกมา หากคุณตีความคิด เป็นสิ่งดี การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมก็จะดี เหมาะสม  แต่เมื่อใดที่คุณคิดไม่ดี ล่ะก็ การพฤติกรรมออกมา อาจจะร้ายแรงสุดขั้วไปเลย ดังนั้น Mindset คือการแสดงออกพฤติกรรม ที่เป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณ

ฉะนั้น กรอบความคิด หรือ Mindset เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการกำหนด ความเป็นผู้นำของคุณ ว่าคุณจะเป็นผู้นำแบบไหน จะเป็นผู้นำที่ดีสุดๆ  หรือร้ายสุดขั้วสุดๆ ขึ้นอยู่กับว่า กรอบความคิดที่แสดงออกมา เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น เป็นอย่างไร ส่วนมากหัวหน้างานเกือบ 80 % หากมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามา ผู้นำที่ไม่ยับยั้ง และไม่คิดก่อน จะแสดงซึ่งสัญชาติญาณของสัตว์ออกมา ผมไม่ได้พูดไม่ดีน่ะครับ สัญชาติญาณของสัตว์คือ จะแสดงออกมาตามเหตุการณ์ที่เขาได้รับ  โดยปราศจากการกลั่นกรอง ความคิด แต่เรา ในฐานะมนุษย์ มีความพิเศษกว่าสัตว์ คือ เราสามารถเลือกได้ว่าจะ แสดงพฤติกรรม กิริยา อะไรออกมา ด้วยการใช้กรอบความคิด ก่อน

แต่คุณอาจจะสงสัย หรือทุกข์ใจว่า แล้วจะมีวิธีการใด ที่จะใช้ความคิด หรือกรอบความคิดของคุณ ในการกลั่นกรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกไป   ข่าวดี ผมมีวิธีที่จะ ปรับ Mindset ของคุณ แบบเร่งด่วนให้คุณ ซึ่งคุณต้องฝึกฝนไว้ครับ เพราะอนาคตของคุณขึ้นอยู่กับการปรับ Mindset นี่แหละครับ  เอาล่ะเรามาเริ่มกันเลย

  1. เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ดี เข้ามาให้คุณตัดความคิดมาที่ การหายใจ เข้าลึกๆ  และ ออกยาวๆ  ก่อนเลย

วิธีการนี้คือการตั้งสมาธิ นั่นเอง คุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิ ในสถานที่อื่นๆ ไปเลย คุณสามารถกำหนดสมาธิได้ ณ ตอนนั้น ด้วยการกำหนดลมหายใจ เข้าลึกๆๆ  และหายใจออกยาวๆๆ เพื่อให้ร่างกายของคุณ ปอดของคุณได้รับ ออกซิเจน อย่างเต็มที่ ออกซิเจน สำคัญต่อความคิดของสมองมาก การหายใจ จะเป็นการกำหนดสมาธิ และ ตั้ง Mindset ของคุณใหม่ ให้คุณมีสติมากขึ้นในการแสดงพฤติกรรมออกมา

          2. เมื่อเกิดสติ แล้ว ให้ตรวจสอบความคิดว่า ณ ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เข้ามาในหัวของคุณ

เมื่อกำหนดลมหายใจแล้ว จะมีสติคิด คุณต้องตีความเหตุการณ์ที่เข้ามาว่า คุณมีความรู้สึก ดี หรือไม่ดีกับเหตุการณ์นั้น หากคุณรู้สึกไม่ดี เมื่อคุณมีสติ คุณสามารถที่จะคิด ก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาได้  ไม่ใช่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดี เข้ามาในความคิดของคุณ คุณก็ต้องแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไป  คุณเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมาได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณทราบ และได้ยินกับหูตนเองว่า เพื่อนในที่ทำงานวิพากษ์ วิจารณ์การทำงานของคุณ ว่าคุณลำเอียง ไม่มีเหตุผล ไ่ม่มีผลงาน ทั้งๆ ที่คุณไม่ได้เป็นแบบนั้น เมื่อคุณใช้สติคิดแล้วว่า คุณไม่ใช้อย่างที่เขาวิจารณ์ คุณก็เลือกที่จะยิ้ม ขอบคุณ และเงียบเดินผ่านไป แทนที่จะตรงเข้าไปด่า แสดงสีหน้าไม่พอใจ เป็นต้น

         3. ขอบคุณทุกสิ่ง ทุกอย่างที่คุณมีในวันนี้ ตอนนี้

คือการสำนึกคุณนั่นเอง ให้คุณคิดขอบคุณทุกอย่าง อาจจะพูดออกมาเบาๆ ก็ได้ครับ เช่น ขอบคุณที่คุณมีงานทำ ขอบคุณที่เขามาวิพากษ์ วิจารณ์เรา เพราะเราเป็นคนสำคัญ ขอบคุณที่มีบุคลิกดี ขอบคุณที่มีเงินเดือนเข้ามาทุกๆ เดือน  ขอบคุณที่มีพ่อ แม่ คอยเป็นห่วงเรา  ฯลฯ การขอบคุณ และสำนึกรู้คุณ เป็นการปรับ Mindset ที่ดีมากวิธีหนึ่ง ไม่เชื่อลองทำดูครับ

     4. ให้คุณตั้งใจไว้เลยในทุกๆ วันว่า วันนี้คุณจะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่ง

ให้คุณกำหนดกิจกรรม หรืองาน ที่คุณคิดว่าจะทำให้สำเร็จสัก 1 อย่างในแต่ล่ะวัน ต้องเป็นกิจกรรม ที่ดีสร้างพลังเชิงบวกน่ะครับ  เช่น วันนี้คุณจะไม่บ่นมาก   วันนี้คุณจะวิ่งออกกำลังกาย  วันนี้คุณจะยิ้มและอารมณ์เย็นๆ เป็นต้น การกำหนดว่าจะทำอะไรสัก 1 อย่างให้สำเร็จ และคุณทำได้ จะเป็นการสร้าง Mindset ของคุณให้รับรู้ความสำเร็จเชิงบวก ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ ทำให้ความคิดของคุณดีขึ้น การแสดงพฤติกรรมอะไรออกมา ก็บวกขึ้นเป็นเงาตามตัวคุณเลยทีเดียว

         5.  แบ่งช่วงเวลาในการหยุดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บ้างในแต่ล่ะวัน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันคงหลีกไม่พ้น โทรศัพท์ Smart Phone ทั้งหลายครับ Tablet เป็นต้น เพราะสื่อเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคุณแบบไม่รู้ตัว และสื่อข่าวสารที่ปรากฎในอุปกรณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น Social Network ต่างๆ ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น จะทำให้ Mindset ของคุณแย่ลง  ความอดทนน้อยลง  นักวิจัยของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ สหรัฐอเมริกา วิจัยโดยแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 ่กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 มีการหยุดพักการใช้สมาร์ทโฟน วันล่ะ 2 ชั่วโมงทุกวัน และอีกกลุ่มหนึ่ง ให้ใช้สมาร์ทโฟนเต็มที่ตามปกติ โดยมิได้มีการหยุดพักเลย แล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้โทรศัพท์ หรือ Social Network นานๆ ในแต่ล่ะวันจะทำให้สติในการยับยั้ง อารมณ์ ไม่เป็นปกติ จะอารมณ์ร้อน อารมณ์รุนแรงมากขึ้น ขาดสติยั้งคิด  แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการ หยุดพักการใช้ สมาร์ทโฟนวันล่ะ 2 ชั่วโมงทุกวัน ที่กลุ่มนี้จะมีอารมณ์ที่ดี  ความสัมพันธ์ที่ดี มีคุณภาพการทำงานมากขึ้น และที่สำคัญเกิดปัญหาครอบครัวน้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างแรก  ทำให้พิสูจน์ได้ว่า สื่อเหล่านี้แหละครับเมื่อคุณเสพไปนานๆ ในแต่ล่ะวัน จะทำให้ความคิด Mindset ของคุณเสียไป

ฉะนั้น หากคุณต้องการมี Mindset ที่ดี ในแต่ล่ะวันคุณต้องกำหนดช่วงเวลาในการเลิกใช้สื่อเหล่านี้ อาจจะวันละ 1-2 ชั่วโมงก็ได้ครับ เพื่อให้สมองของคุณได้อยู่ในโลกของความเป็นจริง ให้สมองได้พักผ่อน และกลั่นกรองในสิ่งที่ได้ทำในแต่ละวัน สร้างสติ ความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้น  ไม่เชื่อลองทำดูครับ แล้วคุณจะเห็นผลอย่าแน่นอน

 สรุปคือ Mindset หรือกรอบความคิด หากคุณสามารถควบคุม และใช้อย่างเหมาะสมแล้ว จะสามารถเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณได้เลยว่า อนาคตของคุณจะดี หรือไม่ดี จะก้าวหน้า ตกต่ำ หรืออยู่เหมือนเดิม  ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปรับ Mindset ก่อนจะแสดงพฤติกรรมออกมาครับ

Tags: , , ,

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*