ปลุกพลังแห่งผู้นำ

ผู้นำต้องไม่หวงในการให้ความรู้กับลูกน้อง

Rating:

” ความรู้ ”  

     เป็นสิ่งสำคัญมากในการปฏิบัติงานในองค์กร หากปราศจากความรู้แล้ว การทำงานก็ย่อมไม่มีประสิทธิภาพ….ทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ยิ่งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรยิ่งต้องหาความรู้มาเพิ่มพูน ทักษะ ( Skill ) ของตนให้มากยิ่งขึ้น

ให้ความรู้1

 

     ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องคอยให้ความรู้แก่ลูกน้องของตนเพื่อประโยชน์ต่องาน และต่อตัวของลูกค้าผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของตน

     แต่ยังมีผู้จัดการ หรือผู้บริหารส่วนมากไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้ การฝึกอบรมพนักงานที่เป็นลูกค้า หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตน โดยเห็นว่ากิจกรรมในส่วนนี้ เป็นกิจกรรมที่เสียเวลา  เสียงบประมาณ สู้ให้พนักงานเรียนรู้งานที่ต้องทำอยู่ประจำอยู่ก็พอแล้ว

     ” นั่นเป็นความคิดของผู้นำที่ล้าหลังเป็นอย่างยิ่ง ” ผู้นำยุคใหม่นี้ ต้องปรับตัว ปรับใจ สนับสนุนการให้ความรู้ โดยเฉพาะการฝึกอบรมแก่ลูกน้องของตนให้เกิดความรู้  การให้ความรู้ และการฝึกอบรมเป็นการฝึกให้ลูกน้องของตนนั้นเกิดการพัฒนา พร้อมที่จะเป็นหัวหน้างานต่อไปในอนาคต ยิ่งหากผู้บริหารคนใด มีอัตตา สูงแล้ว การฝึกอบรมให้พนักงานหรือลูกน้องของตนถือเป็นหอกข้างแคร่ เลยทีเดียว…..เพราะอะไรน่ะหรือครับ  เพราะเขากลัวว่าลูกน้องหากได้รับการฝึกอบรมเก่งๆ แล้ว  ลูกน้องผู้นั้นอาจจะเป็นคู่แข่ง หรือเลื่อยขาเก้าอี้ของตนนั่นเอง   ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดเอาเสียเลย  เป็นความคิดที่ล้าหลังไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง

      การเป็นผู้นำต้องเปิดใจให้กว้าง  มุ่งให้ความรู้แก่ลูกน้องของตน เพื่อให้เกิดทักษะ ยิ่งลูกน้องของตนฉายแววแ่ห่งความเป็นผู้นำ   แววแห่งความคิดสร้างสรรค์ แววแห่งการจัดการที่ดีแล้ว ควรที่จะอบรม และสอนงาน ให้เขาได้รู้มากขึ้น เป็นการดีไม่ใช่หรือครับ หากจะมีลูกน้องสักคนที่เก่งงาน เก่งการบริหารมาคอยช่วยเรา  ไม่ต้องห่วงการเลื่อยขาเก้าอี้หรอกครับ  ยิ่งผู้นำให้ความรู้เขา ส่งเสริมเขา  สอนเขาอย่างเต็มที่ลูกน้องจะเกิดความศรัทธากับผู้นำคนนั้น  เกิดความเกรงใจ  อย่างลืมว่าการให้ทั้งหมดทั้งมวลสามารถชนะใจได้ทุกสิ่ง……เป็นการดีไม่ใช่หรือครับหากลูกน้องที่ตนเองคอยสอน คอยส่งเสริม คอยให้ความรู้ได้ดี และเก่งกว่าตนเอง นั่นแหล่คือการให้ที่ประเสริฐสุดของผู้นำ

      ผู้นำ และผู้บริหารในองค์กร ควรเจียดงบประมาณเพื่อเป็นการให้ความรู้ แก่พนักงานทั้งหมดนองค์กร การให้ความรู้แก่พนักงานเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงาน ซึ่งประโยชน์ของการที่ผู้นำมุ่งส่งเสริมการให้ความรู้ แก่พนักงานสรุปได้ดังนี้

      1.พนักงานเกิดความศรัทธากับผู้นำ เนื่องจากผู้นำที่มุ่งสนับสนุนการให้ความรู้แก่พนักงาน พนักงานจะเกิดการสำนึกรู้คุณ จนเกิดเป็นแสงสว่างในจิตใจของพนักงานให้เกิดความเคารพแก่ผู้นำ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจะออกมาด้วยใจ เมื่อผู้นำขอให้พนักงาน ช่วยเหลือจะได้รับการช่วยเหลือจริงๆ ด้วยความเต็มใจ

      2. พนักงานที่ได้รับการอบรมจะเกิดความภูมิใจ เนื่่องจากเขาถูกให้ความสำคัญ การอบรมและให้ความรู้เขา เป็นการถ่ายทอดความสำคัญจากผู้นำ มาสู่ตัวพนักงาน ทำให้พนักงานเข้าใจว่าตนมีความสำคัญกับองค์กร…..นำมาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อองค์กรอย่างแท้จริง

      3. ทำให้ยอดการเข้าออกของพนักงานต่ำมาก อันเนื่องมาจากการสนับสนุนการอบรม และให้ความรู้ของผู้นำ และองค์กร โปรดจำไว้ว่าทุกคนต้องการเรียนรู้ ต้องการความก้าวหน้า ฉะนั้นหากผู้นำสนับสนุนการให้ความรู้การอบรมให้พนักงาน นั่นเป็นการสื่อให้ลูกน้องเห็นว่า ผู้นำหรือหัวหน้าของตนต้องการสร้างความก้าวหน้าให้ ยิ่งให้ความรู้แก่ลูกน้องมากเท่ีาใด พนักงานก็ไม่คิดที่จะออกจากองค์กร เพราะเขาได้รับความรู้มากมาย ซึ่งองค์กรอื่นอาจจะให้ไม่เท่า

         ยังมีผู้บริหารอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งคุณไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือ ผู้บริหารที่ส่งเสริมการให้ความรู้เฉพาะส่วนตนเท่านั้น หากมีการอบรมใดๆ ที่สำคัญจะมีการคิดถึงตนเป็นอันดับแรก และส่งตัวเองเข้าอบรมทุกครั้ง แต่ลูกน้องของตนกลับขาดโอกาสนั้น  โดยอ้างว่าหากตนได้รับการอบรมสามารถมาถ่ายทอดต่อได้….ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการถ่ายทอดความรู้ต่อของผู้บริหารประเภทนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย  เนื่องจากเขามีอัตตาในตนที่สูงมาก…..หากคุณกำลังทำพฤติกรรมเช่นนี้อยู่ให้เลิกเสียเถิดครับ เพราะมันไม่ีได้สร้างภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับตนเลย   สู้ส่งพนักงานหรือลูกน้องของตนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อบรมให้ได้รับการอบรมดีกว่าครับ ได้ประโยชน์กว่ากันเยอะเลย

 

ธว้ชชัย สุวรรณสาร

ที่ปรึกษาและโค้ชด้านการปลุกศักยภาพบุคคล

086-6593823

coachtawatchai@gmail.com

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*