ปลุกพลังแห่งผู้นำ

ประเภทของการมอบหมายงานของผู้นำ ตอนที่2

Rating:

ลักษณะของการมอบหมายงานแบบที่ 2 เป็นลักษณะการมอบหมายงานที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด คือ
” การมอบหมายงานแบบนายงาน “

   โดยการมอบหมายงา่นแบบนายงานนี้ จะมีการเน้นไปที่ผลสำเร็จ มากกว่าวิธีการทำงาน ซึ่งเป็นลักษณะการมอบหมายงาน ที่เหมาะกับการบริหารยุคใหม่จริงๆ

how-to-delegate.WidePlayer
     มีการเปิดโอกาสให้ผู้ทำงานชิ้นนั้นที่จะเลือกใช้วิธีการใดก็ได้ โดยผู้นำมอบความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับงานนี้ไปให้  โดยในช่วงแรกๆ นั้นอาจจะใช้เวลานานสักหน่อย แต่ก็คุ้มค่ากับเวลา และแรงงานที่เสียไป  การมอบหมายงานแบบนายงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้าใจกันในทีมงาน อย่างถ่องแท้ ต้งแต่เริ่มงาน  ซึ่งความไว้วางใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมอบหมายงานในลักษณะนี้

 

     โดยการมอบหมายงานในลักษณะแบบนายงาน ในช่วงเริ่มต้นต้องมีการทำความเข้าใจ และมีสัญญาผูกมัดในความคาดหวังงานไว้ 5 ประเด็นดังนี้ครับ

      1.ผลลัพธ์ที่ต้องการ     ผู้นำควรวาดภาพความสำเร็จของงานให้ชัดเจน  ต้องทำความเข้าใจร่วมกันกับทีมงานว่าต้องการ “สิ่งใด” ไม่ใช้เน้นที่ ” อย่างไร ”   ต้องการ ” ผลลัพธ์ ”  ไม่ใช่ ” วิธีปฏิบัติงาน” ต้องมีความอดทนอดกลั้นในการควบคุมอดทน  สร้างภาพในความสำเร็จของงานร่วมกันในทีมงานให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน   

     2. คำชี้แนะในการทำงาน  มีการระบุขอบเขตให้ชัดเจนของงานที่ผู้รับมอบงานต้องปฏิบัติ  คำชี้แนะต้องจำกัดไว้ให้น้อยที่สุด มิเช่นนั้นจะกลับเข้าสู่การสั่งงานแบบลูกหาบได้  หลีกเลี่ยงการสั่งงานเป็นขั้นเป็นตอน   ซึ่งต้องรวบรวมข้อบังคับอันเด็ดขาดเอาไว้ด้วย  คุณคงไม่ต้องการให้เขารู้สึกว่ามีิอิสระเต็มที่ในการทำงาน  จะำทำอะไรก็ได้ขอให้งานแล้วเสร็จ โดยแลกกับธรรมเนียมอันดีงามขององค์กร  หากมีการทำเช่นนี้จะเป็นการทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเขา และนำไปสู่การมอบหมายงานแบบลูกหาบอีกจนได้

     ให้ทีมงานเรียนรู้ตนเอง ในความผิดพลาดของตนชอง และผู้อื่น ผู้นำต้องชี้ให้เห็นว่าจุดใดที่ทำให้ล้มเหลว สิ่งใดที่ควรหลีกเลี่ยง แต่อย่าได้บอกว่าควรทำอย่างไร  ปล่อยให้ความรับผิดชอบกำกับอยู่ในงานที่เขาทำ โดยอาศัยการชี้แนะเป็นครั้งคราวเท่านั้น


     3.ทรัพยากร  ระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆ เช่นมนุษย์ การเงิน เทคนิค ที่เขาจะนำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ได้มีการวาดภาพร่วมกัน


     4. ความรับผิดชอบ  ระบุมาตรฐานการทำงาน ระบุหน้าที่ให้ชัดเจน ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทำงาน ระบุความแน่ชัดในเรื่องเวลาแห่งการประเมินผลงาน  ทำเช่นนี้จะทำให้ทีมงานมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง องค์กรจะได้สิ่งแปลกใหม่เสมอๆ 


     5. ผลที่จะเกิดขึ้น  ระบุให้ทีมงานรับทราบว่าจะเกิดผลอันใดตามมา ให้ระบุผลทั้งดี และร้าย ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลงานของทีมงาน รวมไปถึงรางวัลทางการเงินต่างๆ  รางวัลทางใจ จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน ทำให้เกิดการพัฒนาในทีมงาน เพราะมีการกระตุ้นตลอดเวลา     สิ่งที่สำคัญที่สุดในการมอบหมายงานแบบนายงานคือ ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นแรงจูงใจในรูปแบบสูงสุดของมนุษย์ จะสามารถดึงสิ่งที่ดีๆ ที่สุดในตัวออกมา  แต่ต้องใช้เวลา และความอดทน ไม่อาจจะตัดความจำเป็นในการฝึก และพัฒนาบุคลากร  เพื่อยกระดับความสามารถให้สูงขึ้น เพื่อความพึงพอใจของพนักงาน เอง…

 

นายธวัชชัย สุวรรณสาร

นักพัฒนาศักยภาพบุคคล

086-6593823

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*