ปลุกพลังแห่งการสร้างความสัมพันธ์

การติดต่อสร้างความสัมพันธ์มันมีอะไรมากกว่าคำพูดเสียอีก

 คุณเคยสังเกตุไหมว่า ผู้จัดการ 2 คนมีลักษณะการปกครอง กฎระเบียบอะไรเหมือนกัน แต่เมื่อผู้จัดการคนแรกสั่งงาน หรือมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะที่ผู้จัดการอีกคนหนึ่งมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชามักเกิดแรงต้าน อีดออดที่จะไม่ทำงาน ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานเลย     หรืออาจจะเป็นนักวิชาการ 2 คนมีความรอบรู้เท่าเทียมกัน นักวิชาการคนแรกได้บรรยายถึง รายละเอียดทางวิชาการให้ผู้ฟังฟัง ผู้ฟังเกิดความสนใจอยากจะถาม และตั้งใจฟัง ในขณะที่นักวิชาการอีกคนหนึ่งนั้นผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ซักถามอะไรเลย

      คุณรู้ไหมเพราะสาเหตุใด?  นั่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราหากจะติดต่อสื่อสารกับใครก็ตาม พื้นฐานไม่ได้อยู่ที่คำพูด คำจาแต่เพียงอย่างเดียว มันต้องมาจากความสัมพันธ์ ความจริงใจ และต้องมีอารมณ์ร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยจึงจะสำเร็จ หากอาศัยแต่เพียงการพูดอย่างเดียว สำเร็จยากครับ

      บางคนเข้าใจผิดว่าการติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ ไม่ว่ากับทีมงาน หรือบุคคลอื่นๆ ในสังคมเพียงแค่สื่อสารด้านคำพูดออกไป ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วในการสื่อสาร จริงๆ แล้วมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่วาจา คำพูด เท่านั้น การติดต่อสื่อสารจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ครบทั้ง 3 อย่างก็คือ  1. คำพูดของคุณ  2.น้ำเสียงของคุณ 3. ท่าทางและบุคลิกของคุณที่สื่อสารออกไป

      ยกตัวอย่างง่ายๆ หากคำพูด น้ำเสียงวาจาของคุณไม่ได้สอดคล้องกับบุคลิกท่าทางการแสดงออก เป็นสิ่งที่แปลกสำหรัับมนุษย์หากเกิดความขัดแย้งระหว่างน้ำเสียง และการแสดงออกมนุษย์จะอ่านออกทันทีว่าบุคคลนั้นไม่ได้มีความจริงใจในการสื่อสารกับตน และจะเกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับบุคคลผู้นั้น หากเกิดทัศนคติที่ไม่ดีนักกับผู้พูดก็ยากที่จะกู้ความเชื่อถือกลับมา

     ศาตราจารย์ อัลเบิร์ต เมห์ราเบียน ศาตราจารย์ด้านจิตวิทยาการสื่อสาร พบว่าการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์นั้น ประกอบไปด้วย

     – คำพูดที่เราสื่อสารออกไป มีผลเพียงแค่ 7% เท่านั้นว่าฝ่ายหนึ่งจะเชื่อเราหรือไม่

     – วิธีการพูดของคุณมีผลอยู่ 38%

     – มุมมองของผู้อื่นที่มีต่อคุณ มีผลอยู่ถึง 55 % เลยที่เดียว

     เป็นอย่างไรบ้างครับการที่เราจะทำการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ให้อีกฝ่ายหนึ่งประทับใจนั้น กว่า 90% ไม่ได้เกี่ยวกับคำพูของเราเลย เพราะฉะนั้นให้ตัดความเข้าใจผิดที่ว่า คำพูดเป็นสิ่งเดียวที่จะสร้างความประทับใจในการสร้างความสัมพันธ์ทิ้งไปได้เลย

     แล้วจะทำอย่างไรล่ะที่จะให้การสื่อสารประทับใจ?

     ง่ายๆ ครับเพียงคุณสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมกับหัวข้อดังต่อไปนี้

     1. เมื่อจะพูดสร้างความสัมพันธ์คุณต้องมีอารมณ์ร่วม และสัมพันธ์กับคำพูดของคุณ อารมณ์+ คำพูด เมื่อ

         สอดคล้องกันจะเป็นความจริงใจ

     2. เมื่อคุณจะพูดเรื่องใดออกไป คุณต้องมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆ ก่อนสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ออกไป หาก

         คุณไม่ทราบรายละเอียดเรื่อง ที่พูด และพยายามพูดทั้งๆ ที่ไม่รู้ ความสัมพันธ์และการสื่อสารของคุณจะเกิด

         ปัญหากับอีกฝ่ายทันที และอะไรจะตามมาคุณคงจะรู้น่ะครับ

      3. เมื่อคุณพูดแล้ว จะต้องสอดคล้องกับการกระทำด้วย ความพูด และการกระทำเมื่อไม่สัมพันธ์กัน มันยิ่งเป็น

            พลังทวีที่จะเสริมให้ความ สัมพันธ์แย่ลง แย่ลง จนกู่ไม่กลับ

       เมื่อคุณได้ประสานพลังความคิด  พลังอารมณ์  พลังแห่งการกระทำเข้าไปในทุกๆ คำพูด และการกระทำของคุณเมื่อคุณสื่อสารกับผู้อื่น การสื่อสารของคุณจะมีความกระตือรือร้น  มีความเชื่อมัน และที่สำคัญตัวคุณจะได้รับความน่าเชื่อถือ  

        เมื่อเกิดเป็นความเชื่อถือแล้ว ความสัมพันธ์และพลังแห่งการสื่อสารของคุณต่อผู้อื่นจะยั่งยืนไม่มีวันเสื่อมคลาย

 

ธวัชชัย สุวรรณสาร

โค้ชพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความสำเร็จ

081-1689081

Email : coachtawatchai@gmail.com

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*