ปลุกพลังแห่งผู้นำ

ความเป็นผู้นำต้องรู้จักตรวจสอบอารมณ์ของตนเองเสมอๆ
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

ความเป็นผู้นำต้องรู้จักตรวจสอบอารมณ์ของตนเองเสมอๆ

Rating: อารมณ์ หรือ Emotion      เป็นสิ่งที่แสดงว่า บุคคลผู้นั้นเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำหรือไม่…..ถึงผู้นั้นจะมีความรู้สูงส่ง  มีอุปนิสัยที่ดี รู้งานหมดทุกด้าน แต่ไม่ร […]

การฝึกตัวเองให้มีภาวะผู้นำแบบง่ายๆ
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

การฝึกตัวเองให้มีภาวะผู้นำแบบง่ายๆ

Rating:        หน้าที่อย่างหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การกระตุ้นให้เกิดภาวะผู้นำ ไม่เพียงแต่ในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานเท่านั้น แต่หมายรวมถึง พนักงาน […]

ต้องฝึกใส่ใจผู้อื่นหากคุณต้องการมีภาวะผู้นำที่สุดยอด
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

ต้องฝึกใส่ใจผู้อื่นหากคุณต้องการมีภาวะผู้นำที่สุดยอด

 การใส่ใจผู้อื่น ( Care for Others)      ดังนี้ได้กล่าวมาแล้วว่า ภาวะผู้นำ คือการใส่ใจผู้อื่นมากกว่าเรื่องของตนเอง  บุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากจนเกินไปนั่น จะไม่มีภา […]

ผู้นำคือผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

ผู้นำคือผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต

 ” ผู้นำคือผู้ที่เรียนรู้ “      เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด ผู้นำที่มีภาวะผู้นำคือผู้ที่ต้องเรียนรู้ เรียนรู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้นำที่คิดว่าตนเก่งแล้ว ด […]

การสร้างภาวะผู้นำในตัวคุณ ก็เหมือนกับการลงทุน ที่มีการทบต้นทบดอก
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

การสร้างภาวะผู้นำในตัวคุณ ก็เหมือนกับการลงทุน ที่มีการทบต้นทบดอก

” การเป็นผู้นำต้องสร้างทีละวัน ไม่ใช่ภายในวันเดียว”      John C Maxwell       เป็นประโยคที่กล่าวถึงการสร้างภาวะผู้นำได้อย่างถูกต้องที่สุด การสร้างภาวะผู้นำ ต้ […]

เป็นผู้นำ อย่าทำงานแบบฉายเดี่ยว….
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

เป็นผู้นำ อย่าทำงานแบบฉายเดี่ยว….

      คุณเคยเห็นผู้นำที่ชอบทำงานคนเดียวไหมครับ  ใครทำงานอะไรหรือช่วยอะไรเขาก็ไม่ต้องการเขาไม่ไว้วางใจใครเลยนอกจากตัวเอง  เพราะเขาคิดว่าตัวเขานั้นมีความสามารถมากที่สุด สู้ […]

ผู้นำไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

ผู้นำไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง

 ” ฉันเป็นผู้นำ ฉันต้องรู้ทุกเรื่อง ทุกอย่างในงาน “     คุณอาจจะคิดว่า ความเป็นผู้นำนั้น คือผู้ที่ต้องรู้ทุกอย่างหมดทุกเรื่อง  ต้องเป็น Expert ในทุกสิ่งทุกอย่ […]

ความเป็นผู้นำควรคิดอะไรที่ง่ายๆ อย่าคิดซับซ้อนมากเกินไป
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

ความเป็นผู้นำควรคิดอะไรที่ง่ายๆ อย่าคิดซับซ้อนมากเกินไป

 ผู้นำ มีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลา เช่นเรื่องงาน การวางแผนธุรกิจ  การสร้างความสัมพันธ์ กลุยุทธ์ ต่างๆ การแก้ไขปัญหาต่างๆ และอีกมากมายบานตะไท     แน่นอนว่าผู้นำทุกคนต้องการ […]

ผู้นำไม่ควรบอกข้อเสียของทีมงานตนให้ผู้อื่นฟัง
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

ผู้นำไม่ควรบอกข้อเสียของทีมงานตนให้ผู้อื่นฟัง

 คุณเคยไหมที่เวลา ไม่พอใจใครหรือใครทำอะไรที่ไม่ถูกใจแล้ว นำเรื่องของคนนั้นที่เราไม่พอใจไประบายความรู้สึกให้ผู้อื่นฟัง แล้วคุณรู้สึกอย่างไร      แน่นอนเมื่่อคุณระบายความรู […]

คุณต้องรู้จักขอโทษ รู้จักผิดหากต้องการมีจิตใจเป็นผู้นำ
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

คุณต้องรู้จักขอโทษ รู้จักผิดหากต้องการมีจิตใจเป็นผู้นำ

คุณเคยได้ยินประโยคต่อไปนี้ไหมครับ ” กฎข้อแรกเจ้านายไม่ผิด “ ” หากเจ้านายผิดให้กับไปดูข้อ 1 ใหม่ “   รับประกันได้เลยครับว่าทุกคนที่่ใช้ชีวิตในการทำ […]