การพัฒนาตนเอง / ปลุกพลังแห่งการสร้างความสัมพันธ์

เมื่อถูกบูลลี่ (Bully) จะรับมืออย่างไร ดูแลจิตใจอย่างไร และเอาคืนอย่างไรในทางสร้างสรรค์

Rating: การถูกบูลลี่ ( Bully ) คุณอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากในสังคม การถูกบูลลี่ พบเจอได้ทุกสังคมครับไม่ว่าจะเป็น สังคมเพื่อนที่เรียนด้วยกันสังคมในที่ทำงาน สังคมในค […]