ปลุกพลังบุคลิกภาพและการพูด

7 พฤติกรรมที่ทำให้คุณเป็นผู้พูดที่ยอดแย่

Rating: ผมเผอิญได้ไปพบบทความหนึ่งของ Julian Treasure ที่บอกถึง 7 พฤติกรรมที่ทำให้คุณเป็นผู้พูดที่ยอดแย่ ผมจึงได้นำมาฝากทุกคน ผมคิดว่าต้องมีประโยชน์กับคุณอย่างมหาศาลแน่นอน […]