ปลุกพลังแห่งการสร้างความสัมพันธ์

การติดต่อสร้างความสัมพันธ์มันมีอะไรมากกว่าคำพูดเสียอีก

 คุณเคยสังเกตุไหมว่า ผู้จัดการ 2 คนมีลักษณะการปกครอง กฎระเบียบอะไรเหมือนกัน แต่เมื่อผู้จัดการคนแรกสั่งงาน หรือมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง […]