Post Tagged with: "สติ"

เตรียมความพร้อมรับมือคนไร้สติ และสติแตกในที่ทำงาน
การพัฒนาตนเอง / ปลุกพลังแห่งผู้นำ

เตรียมความพร้อมรับมือคนไร้สติ และสติแตกในที่ทำงาน

Rating: ในที่ทำงานคุณต้องเคยรับมือกับเจ้านาย ลูกน้อง หรือเพื่อนๆ ที่ไร้เหตุผล สติแตก และคอยหาเรื่อง ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า “คนไร้สติ” ฉะนั้นอาจจะไม่คุ้มค่าน […]

การ เลือก เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณในฐานะมนุษย์
ปลุกพลังแห่งผู้นำ

การ เลือก เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณในฐานะมนุษย์

Rating: การ ” เลือก “ เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่คุณจะใช้ในฐานะของมนุษย์ หรือในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “คน”การเลือก ทำให้คุณต่างจาก “สัตว์&#8 […]