Post Tagged with: "ยิ้ม"

แค่คุณยิ้มให้เป็น ก็ชนะใจ ใครก็ได้ในโลกนี้
ปลุกพลังบุคลิกภาพและการพูด / ปลุกพลังแห่งผู้นำ

แค่คุณยิ้มให้เป็น ก็ชนะใจ ใครก็ได้ในโลกนี้

Rating: ” การยิ้ม “ ถือเป็นลักษณะการแสดงอารณ์ผ่านทางหน้าตา ที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์ทุกคน การยิ้ม เป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกนี้มาตั้งแต่กำเนิดมนุษย์ แต่น่าเสียดาย […]

มาเปลี่ยนชีวิตด้วยบุคลิกต้านแรงดึงดูดโลก
ปลุกพลังบุคลิกภาพและการพูด

มาเปลี่ยนชีวิตด้วยบุคลิกต้านแรงดึงดูดโลก

Rating: บุคลิกภาพที่ดี เป็นประตูสู่ความสำเร็จ  คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธคำพูดนี้ใช่ไหมครับ  คนสมัยนี้ตัดสินคนด้วยการดูถึงการแสดงออก บุคลิกภาพภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการยืน นั่ง การ […]

เคล็ดลับการควบคุมอารมณ์โกรธ เครียด ฉุนเฉียว
ปลุกพลังบุคลิกภาพและการพูด

เคล็ดลับการควบคุมอารมณ์โกรธ เครียด ฉุนเฉียว

Rating: ความเครียด ความโกรธ  เป็นสิ่งที่ควงคู่กับมนุษย์มานานมากตั้งแต่กำเนิดมนุษย์บนโลกนี้  ความเครียดเป็นบ่อเกิดของสิ่งลบ และสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่าง ความเครียดทำให้เราทำในส […]

มาปลุกศักยภาพในตัวคุณ ด้วยรอยยิ้มกันเถิด
ปลุกพลังบุคลิกภาพและการพูด

มาปลุกศักยภาพในตัวคุณ ด้วยรอยยิ้มกันเถิด

Rating: รอยยิ้ม เป็นหน้าต่างของหัวใจ เป็นสิ่งที่มีค่า ที่ธรรมชาติมอบให้เราเพื่อให้โลกสดใส  การมอบรอยยิ้มให้กันเป็นการมอบความจริงใจ มอบความสุขให้แก่กัน  มนุษย์เป็นสัตว์สัง […]