การพัฒนาตนเอง

เมื่อเบิกค่าใช้จ่ายบริษัทไม่ได้ ก็ควักเองเสียซิ

Rating: “ในเมื่่อเบิกบริษัทไม่ได้ ก็ควักเงินซื้อเองซ่ะสิ “  คุณคงจะงงน่ะ ว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไร คุณเคยเห็นคนที่ทำงานในบริษัทคุณ หรือเกิดขึ้นกับตัวคุณเองไห […]