ปลุกพลังแห่งผู้นำ

ผู้นำต้องไม่หวงในการให้ความรู้กับลูกน้อง

Rating: ” ความรู้ ”        เป็นสิ่งสำคัญมากในการปฏิบัติงานในองค์กร หากปราศจากความรู้แล้ว การทำงานก็ย่อมไม่มีประสิทธิภาพ….ทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ยิ่งพนัก […]