การพัฒนาตนเอง

สิ่งที่คุณทำวันนี้ เป็นตัวชี้วัดอนาคตของคุณ

Rating:  ” มันเกี่ยวอะไร “   การที่ฉันทำอะไรในวันนี้ มันเกี่ยวอะไรกับอนาคต …… คุณคงคิดบ่นผมอยู่ล่ะสิ ว่า ปัจจุบัน กับอนาคตมันคนล่ะช่วงเวลากัน แล้ว […]